VÄLKOMMEN TILL MN KAKEL OCH BYGG - VI GER DIG HELHETSLÖSNINGAR

Kom till oss på MN kakel och bygg med dina tankar och frågor kring hela husrenoveringar från fasad, tak till badrum och kök. Hos oss kan du få hjälp med allt från planering och design till att allt monteras på plats. På MN kakel och bygg erbjuder vi ett totalkoncept där du som kund endast har en kontakt och kan tryggt lämna över arbetet till oss.

Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det ska göras. Vi jobbar alltid med skriftliga avtal. Därför kan vi lämna garanti till våra kunder att alla våra utförda arbeten håller högsta kvalitet.  Kontakta oss så berättar vi mera!

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/mnkakel/